NWWI Taxatie

Nederlands woning waarde instituut

Onafhankelijk

Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het instituut streeft naar een gezonde prijs-kwaliteitverhouding van taxaties.

Richtlijnen

Het NWWI ziet er op toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

Betrokken organisaties

Het NWWI wordt branchebreed gedragen. De oprichting is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en Vereniging Bemiddelaars Onroerend Goed (VBO).

Florius (handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep – AAHG), Obvion (joint-venture RABO-ABP), Woonfonds Hypotheken (Achmea) en de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) ondersteunen dit initiatief vanaf de pilot-fase.

Kwaliteitsgarantie

Het NWWI heeft objectieve, betrouwbare taxatieproducten ontwikkeld. Taxateurs die aangesloten zijn bij het NWWI werken volgens een gestandaardiseerde methode. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd. Het NWWI controleert zowel de taxateurs als de taxaties zelf. Daarmee is de kwaliteit van een taxatie met het NWWI-keurmerk gegarandeerd.

Toegangseisen

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De NWWI taxatie toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister VastgoedCert of SCVM en lidmaatschap van een brancheorganisatie (NVM, RVT, VBO of LMV).

Aanvullende voorwaarden

Naast eerdergenoemde toegangseisen, hanteert het NWWI een aantal aanvullende voorwaarden:

  • De taxateur dient in het bezit te zijn van een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een erkende verzekeraar.
  • De taxateur gaat een persoonlijke relatie aan met het NWWI en dient de aansluitingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd en de aansluitingsovereenkomst te ondertekenen.
  • De taxateur is verplicht zijn kennisniveau op peil te houden.

Voor heldere, onafhankelijke woningtaxaties, zeven dagen per week tot uw dienst.

Vraag uw Taxatie aan