Over het NWWI

Over het NWWI
januari 6, 2012 wfransen

Allround Vastgoed Advies, NWWI-Taxateur in uw regio

Voor heldere,objectieve en betrouwbare woningtaxaties

Een woningtaxatierapport is nodig voor de aan- of verkoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van een hypotheek. Maar ook bijvoorbeeld bij het vaststellen van successie- of overdrachtsbelasting of  WOZ-zaken.  Het is dus belangrijk dat u als consumentop de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen en dat u helderinzicht krijgt in hoe de  waarde tot stand is gekomen. Daarnaast willen geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie ook taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Het NWWI zorgt daarvoor.

Kwaliteit
Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) heeft tot doel de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Verplicht
Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Kosten
Aan een NWWI-taxatie is, naast het bedrag voor de taxatie, een bedrag van €50,– (exclusief btw) verbonden. Op de factuur van de taxateur staan deze kosten altijd apart vermeld als NWWI-bijdrage.
Meer informatie: www.nwwi.nl

Over het NWWI
Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties. Wij valideren (controleren) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers,intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde totstand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4100 taxateurs bij het NWWI aangesloten